bg

КЛУБ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Членове на сдружението

  Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве” (ТДПЗ), гр. Търговище
  Председател: Д-р Елена Маринова Василева
  Телефон за контакт: 

  0601 66550
  Имейл: tdpz@abv.bg

  Сдружение „Интелеко”, гр. Търговище
  Председател: Донка Радичкова
  Телефон за контакт. 

  0887 307 594
  Имейл: d_radichkova@yahoo.com

  Сдружение „Душевно равновесие”, гр. Търговище
  Председател: Светлана Трифонова
  Телефон за контакт:

  0898 673 978
  Имейл: em4odim@abv.bg

  Сдружение „Общински читалищен съвет”, гр. Търговище
  Председател: Албена Иванчева Недева
  Телефон за контакт. 

  0885 151 990
  Имейл: albenanedeva@abv.bg

  Женско Ромско Сдружение (ЖРС) „Добра майка”, с. Вардун
  Председател: Силвия Стоянова Ангелова
  Телефон за контакт:

   0893 387 048
  Имейл: vardun@abv.bg

  “Светлина и за нас”, гр. Търговище
  Председател: Антоанета Христова Димитрова
  Телефон за контакт: 

  0894 371 019
  Имейл: gl_petrova@abv.bg

  Сдружение "Децата на Търговище" гр. Търговище

  Председател: Дорина Костадинова

  Телефон за контакт:

  0878 441 914

  Имейл: decata_tg@abv.bg

  Фондация "Заедно в полза на хората" гр. Търговище

  Председател: Антон Антонов

  Телефон: 0899 757 252

  Емайл: antonantonov1993@abv.bg

  Сдружение „ДАР”, гр. Търговище
  Председател Мая Дафова Малчева
  Телефон за контакт: 

  0895 977630
  Имейл: maq1957@abv.bg

  Сдружение "СК Грейт Боди"/"SK GREAT BODY" гр. Търговище

  председател: Николай  Димитров

  Телефон: 0894 213 399

  Емайл: greatbody_n.dimitrov@abv.bg

  Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака. (СИДУРО), гр. Опака
  Председател: 

  Диана Якимова
  Телефон за контакт: 

  0894 682870
  Имейл: siduro@abv.bg

  Сдружение „Хармония и традиции”, гр. Търговище
  Председател: Параскева Стоянова
  Телефон за контакт: 0899495318
  Имейл: h_t@abv.bg

  Сдружение” Граждански форум за младежта”, гр. Търговище
  Председател: Цветелина Ганева
  Телефон: 0876 838 774
  Имейл: cvetelina.ganeva@abv.bg

  Фондация „Младежки център”, гр. Попово
  Председател: Невяна Христова Христова
  Телефон за контакт: 0889078946
  Имейл: hristowa_n@abv.bg

  Сдружение “Добро сърце, съпричастие и грижа”, град Попово
  Председател: Иванка Васкова Георгиева
  Телефон за контакт: 060840245

  Сдружение на психолозите- гр. Търговище
  Председател: Емануела Емилова
  Телефон за контакт: 0899797999
  Имейл: psy_targo@abv.bg

  Сдружение „Академика- 245”, гр. Антоново
  Председател: Нели Иванова Николова
  Телефон: 0888671661
  Имейл - akademika245@gmail.com

  Център за социални и обучителни инициативи, гр. Търговище
  Председател: Надежда Йорданова Нейчева
  Телефон за контакт. 

  0897 99 06 91
  Имейл: vesela_dk@abv.bg

  „Идеи за младежки бъдещи инициативи” (ИМБИ), Опака
  Председател: Мустафа Хрюстенов Феимов
  Телефон за контакт: 

  0894 328434
  Имейл: MUSTI83@abv.bg

  Сдружение „Надежда за Антоново”, град Антоново
  Председател: Кръстана Къртева
  Телефон за контакт: 

  0886 404261
  Имейл: kkarteva@abv.bg

  Фондация Ботаника Лайф
  Седалище - гр. Варна
  Председател на УС: д–р Апостол Апостолов
  Тел. 089 4412349
  Имейл: info@botanicalife.org

  Сдружение „Заедно за децата на Търговище”, гр. Търговище
  Председател: Светла Христова Янчева
  Телефон за контакт: 

  0894 472 570
  Имейл: roditeli.tg@outlook.com

  • Невена Маджарова

   Изпълнителен Директор, учредител и дългогодишен председател

  • Димитър Димитров

   Счетоводител от над 20 години, магистър по счетоводство и контрол

  • Диана Якимова

   Председател

  • Мирослава Маджарова

   Координатор

  Мисията на клуба е:

  ДА РАБОТИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ЦЕННОСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА ЧРЕЗ СВОБОДЕН ОБМЕН НА ИДЕИ, ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВА 

  ИДЕИ

  РАБОТА

  ПАРТЬОРИ

  ОБЩЕСТВО

  За трета поредна година Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за България“, и в партньорство с 16 неправителствени организации (НПО) ще осъществи проект „Готови за училище“ и през учебната 2016-2017 г. По проекта ще се покриват такси за посещение на детска градина на деца от уязвими общности на възраст от 4 до 6 години. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца ще подобрят познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения ще повишат тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. В общ план, подобренията в учебните резултати и резултатите на пазара на труда ще помогнат за намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в България.

  Проект: "Готови за училище" продължава
  2015–2016

  Клубът на НСО продължава работата си по проект „Готови за училище” и през новата учебна 2015- 2016 година. Детските градини, където се осъществяват дейностите са в с. Камбурово, гр. Омуртаг, с. Ценово, обл. Русе, градовете Върбица и Велики Преслав, обл. Шумен.

  През месеца на малчуганите там бяха предоставени учебни помагала, флумастри, моливи и др. занимателни материали дарени от издателствата „Анубис” и „Булвест”, както и от фирма „Кохинор”.

  Между 25 и 27 ноември изпълнителният директор на Клуба на НСО г-жа Невена Маджарова (вляво) взе участие в работна среща- обмяна на опит, на която присъстваха представители от всички организации в България, работещи по проекта.

  „Изключително ценни бяха представените иновативни практики за достъпно ранно образование, представени от различни организации, както и обучението по застъпничество в името на достъпно ранно образование,” коментира г-жа Маджарова.

  Г-жа Венета Арабска (вдясно), родител от Търговище, представи в рамките на панел „Общини- пионери в достъпност на ранното образование” постигнатият успех за отпадане на таксите в детските градини в Търговище.

  „Изключително полезна беше и работата по групи за изработване на план за партньорство с бизнеса в името на ранното образование”, допълни г-жа Маджарова

  Официален старт на проект "Готови за учлище"
  2014–2015
  Проект: "Подкрепа за по-добро здраве и образование"
  2014–2015

  На 6 януари, 2016 г. Изпълнителния директор на Клуба на НСО—Търговище подписа заедно с Директора на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ Сара Перин ДОГОВОР за изпълнението на проект "Подкрепа за по-добро здраве и образование". Той е с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 73 192 лева.  Дейностите ще се реализират в град Търговище и селата Голямо Ново, Подгорица и Давидово. Ще бъде проследена бременността от АГ специалист на 25 здравно неосигурени жени, а след раждането на детето акушерка ще подпомага майките в продължение на 6 месеца. Успоредно с индивидуалната подкрепа ще проведем Училище за бременни и Училище за родители, в които освен неосигурени, могат да се включат и други жени от населените места. За своевременно установяване на заболявания ще проведем скрининг на всички деца до 7 години, а педагог ще работи със семействата за ранното включване на децата в образователната система. Основната цел на проекта е да приложим иновативен подход за подкрепа на семейства от ромската общност, съчетаващ социални, здравни и образователни услуги, предоставяни в семейна среда от екипи, включващи специалисти от различните области и представители на местната общност.

  Текущи проекти

                                                        Документи

  Клипове

  За контакт

  гр. Търговище, ул. „30-ти Януари“ 1
  clubngo@abv.bg